ADVOCAAT-STAGIAIR

“Je merkt dat dit ‘the real deal’ is; er heerst spanning in de rechtszaal en dat proef je.”

Een half jaar na zijn beëdiging stond Marijn (26 jaar) voor het eerst in de rechtbank. En die zitting was gelijk een pittige: een forse bedreiging aan het adres van zijn cliënt en een mogelijk faillissement wanneer de uitspraak de verkeerde kant op zou vallen, maakte dat er veel op het spel stond. Een uitdagende, maar mooie ervaring waar Marijn nog steeds met trots op terugkijkt.

“De rechter heeft veel argumenten en standpunten rechtstreeks uit mijn deel van de conclusie overgenomen.”

ADVOCAAT-STAGIAIR

“Je merkt aan alles dat dit ‘the real deal’ is; er heerst spanning in de rechtszaal en dat proef je.”

Een half jaar na zijn beëdiging stond Marijn (26 jaar) voor het eerst in de rechtbank. En die zitting was gelijk een pittige: een forse bedreiging aan het adres van zijn cliënt en een mogelijk faillissement wanneer de uitspraak de verkeerde kant op zou vallen, maakte dat er veel op het spel stond. Een uitdagende, maar mooie ervaring waar Marijn nog steeds met trots op terugkijkt.

“De rechter heeft veel argumenten en standpunten rechtstreeks uit mijn deel van de conclusie overgenomen.”

In het diepe

“Mijn eerste zitting kan ik mij nog goed herinneren” vertelt Marijn. “Het ging over een omvangrijke zaak waarin mijn cliënt (werkgever) onder forse bedreiging een arbeidsovereenkomst moest afsluiten voor een werknemer. De inhoud van deze arbeidsovereenkomst weerspiegelde alleen niet de daadwerkelijke bedoelingen van de betrokken partijen.

De werknemer eiste na een aantal jaren bij de rechtbank een groot bedrag aan achterstallig loon, wat bij toewijzing het faillissement van mijn cliënt zou betekenen. Aan ons de taak om de rechtsgeldigheid van de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst aan te vechten. En dat was nog een hele uitdaging, want een ondertekende overeenkomst is een onderhandse akte die in principe tussen partijen dwingend bewijs oplevert van de waarheid van de verklaringen uit de akte. Het civielrechtelijke deel, waarin we de vernietiging van de arbeidsovereenkomst vorderden op grond van bedreiging of misbruik van omstandigheden, deed mijn patroon Anetta. Ik zelf nam het arbeidsrechtelijke deel voor mijn rekening.”

‘The real deal’

Door de ervaringen die Marijn had opgedaan in de ‘studentenrechtbank’ en door zittingen van collega’s bij te wonen, wist hij wat hij ongeveer van zijn eerste zitting kon verwachten. Toch was het anders dan hij zich van tevoren had voorgesteld: “Op je eerste zitting ervaar je alles op een hele andere manier dan bij een studentenrechtbank of wanneer je gaat kijken bij een rechtszaak van een collega. Je merkt aan alles dat dit ‘the real deal’ is; er heerst spanning in de rechtszaal en dat proef je. Ik voelde me gefocust, scherp en klaar om onze cliënt te verdedigen.”

“Het is fijn dat ik bij Anetta met al mijn vragen terecht kan; ze denkt met mij mee en is altijd bereikbaar op de momenten dat ik haar nodig heb.”

Ken je dossier

Dat Marijn vol overtuiging zijn eerste zitting inging, had hij te danken aan een goede voorbereiding. “Ik heb ervoor gezorgd dat ik het dossier door en door kende; ik liet niets aan het toeval over. De dagvaarding van de eiser heb ik van A tot Z doorgenomen. Daarnaast heb ik voor mezelf tijdlijnen gemaakt om de feitelijke gang van zaken te reconstrueren. Zo kon ik tijdens de zitting inconsistenties van de wederpartij snel opmerken. Ook heb ik mogelijke verweren van de wederpartij onder elkaar gezet en daar een weerlegging op uitgewerkt. Je kunt natuurlijk nooit alle scenario’s waterdicht uitwerken, maar van tevoren goed nadenken over de mogelijke argumenten van de wederpartij biedt veel voordelen.”

Samenwerken binnen #teamdommerholt

Anetta, advocaat civiel- en verzekeringsrecht met inmiddels al 26 jaar ervaring in het vak, was een belangrijke schakel in de voorbereiding van Marijn. “Van Anetta kreeg ik de tip ‘ken je dossier’. Als je het dossier niet kent of begrijpt, sta je al met 1-0 achter. Het geeft zekerheid en vertrouwen dat je alle details van de zaak kent en het geeft je de mogelijkheid om adequaat te anticiperen. Het is fijn dat ik bij Anetta met al mijn vragen terecht kan; ze denkt met mij mee en is altijd bereikbaar op de momenten dat ik haar nodig heb. Andersom geldt dat overigens ook; hetgeen ik minstens zo belangrijk vind. Loyaliteit is geen eenrichtingsverkeer.”

“Maar ook van andere collega’s kreeg ik een fijne begeleiding” vertelt Marijn. “We hadden afgesproken dat ik de volledige opzet van het arbeidsrechtelijke deel zou verzorgen. Daarna zouden mijn collega’s van de sectie arbeidsrecht de stukken van feedback voorzien. Dat ging een paar keer over en weer, wat er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat de puntjes op de i stonden en dat alle puzzelstukjes op hun plek vielen.”

Leermoment

Toch zou hij bij een volgende zitting één ding anders doen. “Ik kreeg een argument van mijn cliënt in mijn oor gefluisterd. Het moment om het argument op te voeren was kort; ik moest snel beslissen. Toen ik het argument opvoerde, stelde de rechter een vraag die ik niet had verwacht. Uiteindelijk wist ik de vraag wel te beantwoorden, of beter gezegd te pareren, maar bij een volgende zitting zou ik kritischer nadenken of ik het argument zou aandragen. Het argument kwam nu niet uit mijn eigen koker, waardoor ik de achterliggende gedachte onvoldoende heb kunnen analyseren.”

Eind goed, al goed

Ondanks de onverwachte vraag van de rechter, kijkt Marijn terug op een geslaagde zitting. De rechter heeft geoordeeld dat er nooit een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen en daarmee zijn de vorderingen van de eiser afgewezen. “Door onze strategische inzet, de verzamelde bewijzen en de samenwerking tussen collega’s onderling maar ook met de cliënt, hebben we succesvol kunnen betogen dat er nooit een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen” vertelt Marijn. “En wat heel leuk is om te zien, is dat de rechter veel argumenten en standpunten rechtstreeks uit mijn deel van de conclusie van antwoord heeft overgenomen in het vonnis. Daar ben ik trots op.”

Benieuwd naar een stage bij Dommerholt Advocaten?

Neem gerust contact op met onze HR-afdeling om jouw uitgesproken kans binnen #teamdommerholt te bespreken.

Neem contact op